HyWear - Streckkod- & RFID-läsare nu som WEARABLE

FEIG Electronics är först i världen att kombinera streckodsläsare och RFID-läsare i en wearable enhet. Enkel att använda och du kan arbeta med att skanna och men fortafande ha två händer fria. Batteriet håller över 9 timmar med både bluetooth och WIFI på och konstant avläsning så den håller ett helt skift utan att ladda. Klicka nedan för att ladda ner produktblad