BEKA Associates Ltd

Displayer, sirener och lampor kapslade för olika miljöer.

www.beka.co.uk

 

ELTROTEC

Produkter för färgavkänning, fiberoptik, lasermätning och vision-system.

www.eltrotec.com

 

Expo Technologies

Specialister på övertrycksvenitlation eller även kallat purge system

www.expoworldwide.com

 

FEIG ELECTRONIC

Specialistföretag inom RFID med fokusering på läsare och antenner.

www.feig.de

 

Hohner

Pulsgivare, både inkrementala och absolutkodade.

www.hohner.it

 

HOKUYO

Ett japanskt företag med ett stort utbud av fotoceller och laser-mätutrustning för industrimiljö.

www.hokuyo-aut.co.jp

 

Modern Water

Analysinstrument för både labb, fält och industri med Microtox i spetsen.

http://www.modernwater.co.uk/ 

 

PIL

Specialister på ultraljudsgivare med tysk kvalitet.

www.pil.de

 

Secura Key

Secura Key har alla RFID produkter som behövs för accesskontroll.

www.securakey.com

 

Texas Instruments RFID Världsledande inom RFID.

www.ti.com/rfid/