Microtox M500 är ett välkänt instrument och återfinns i de flesta laboratorier. 

ModernWater grundades för att lösa problemen med tillgången på färskvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

 

År 2025 förutspås det att två tredjedelar av världens befolkning kommer att leva i länder som klassificeras som vattenstressade. Klimatförändringarna kommer sannolikt att ytterligare förvärra situationen.

 

ModernWater ligger i framkanten av ny och viktig teknik, vilket är avgörande för framtidens hållbarhet av världens mest värdefulla handelsvara.

 

 

 

Microtox M500

DeltaTox II

Tillbehör