Displayer

BEKA Associates Ltd

Displayer, sirener och lampor kapslade för olika miljöer. Ex-klassningar enligt ATEX, FM och IECEx är ett frivilligt certifieringssystem som underlättar global handel med utrustning och underhåll av utrustning som skall användas i en explosiv miljö. IECEx "Scheme" administreras av standardiseringsorganet IEC och bygger på en global acceptans av testrapporter mellan systemets medlemsländer.

Loopmatade displayer

Totalräknare

Fieldbus displayer

Takometer

Digitala panelmätare

Seriella displayer

Börvärdes displayer

Batteriklocka

Batch kontroll

Temperaturgivardisplayer